Portfolio Category: משרדים להשכרה

שטחי משרד להשכרה ברשות אינג' בר-יהודה

מבנה משרדים משולב במסחר, מהווה חלק ממתחם בניינים ענק ונהנה ממספר יתרונות משמעותיים
וביניהם מיקום אסטרטגי ונגיש וסביבה עבודה נוחה לעסקים.

shadow

קניון העתיד של השרון, יעמיד לרשות מבקריו חוויית קניות ובילוי ייחודית, תמהיל מותגים מגוון ונגישות רבה לתושבי הסביבה.

shadow

מתחם מסחרי פתוח, המשלב מסחר בילוי ופנאי יחד עם שטחי משרדים ותעסוקה.
ממוקם אסטרטגית, על כביש 4, ונהנה מנראות רבה וחשיפה אידיאלית לעסקים.

shadow

מבנה משולב של מסחר ומשרדים, מהווה חלק ממתחם בניינים ענק ונהנה ממספר יתרונות משמעותיים וביניהם מיקום אסטרטגי וסביבה תומכת לקניות, סידורים ועסקים.

shadow
Share